ביטול כתב אישום

ישנן מספר טענות שניתן להעלות בבית משפט על מנת למחוק או לבטל כתב אישום. טענות משפטיות אלו נקראות גם "טענות מקדמיות", אשר קבלתן עשויה לגרום להחלטה שיפוטית של ביטול כתב אישום וזאת ללא תלות בשאלה האם הנאשם אשם או חף מפשע:

  • חוסר סמכות מקומית.
  • חוסר סמכות עניינית.
  • פגם או פסול בכתב האישום.
  • העובדות המתוארות בכתב האישום אינן מהוות עבירה.
  • זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נושא כתב האישום.
  • משפט פלילי אחר תלוי ועומד נגד הנאשם בשל המעשה נושא כתב האישום.
  • חסינות.
  • התיישנות.
  • חנינה.
  • הגנה מן הצדק.

ככל שאחת מהטענות הנ"ל מתקבלת, לבית המשפט הסמכות להורות על תיקון כתב האישום או להורות על ביטול כתב האישום, כאשר במקרה שמדובר על טענה של חוסר סמכות, רשאי בית המשפט להעביר את העניין לבית משפט אחר שידון במקרה.

ביטול כתב אישום במקרה שלא נערך שימוע

קבלת טענה על ידי בית המשפט של אי קיום זכות שימוע טרם הגשת כתב אישום, הובילה במקרים לא מעטים לביטול כתב אישום לאחר שהוגש. אולם, עדיין אין הלכה מחייבת בעניין זה ולכן, לעיתים בוחרים בתי המשפט, במקום לבטל את כתב האישום – להורות על קיום שימוע בדיעבד. עם זאת, ישנן גם השלכות בעקבות ביטול כתב אישום- לשלב בו חוזרת רשות התביעה מכתב האישום השלכה לעניין האפשרות להגיש בשנית את כתב האישום מחדש:

כל עוד לא השיב הנאשם לכתב האישום, רשות התביעה רשאית לחזור בה מן האישום, ובמידה והיא עשתה כן– בית המשפט יבטל את האישום. לאחר ביטול האישום, רשאית רשות התביעה, בתנאים מסוימים, להגיש שוב את כתב האישום נגד הנאשם.

לעומת זאת, במקרה והתביעה חזרה בה מהאישום לאחר שהשיב הנאשם לאישום וכפר בעובדות העבירה המיוחסת לו, על בית המשפט לזכות את הנאשם, כאשר לאחר זיכוי לא ניתן להגיש שוב את כתב האישום נגד הנאשם.

יצוין כי בדין קיימת גם אפשרות שלישית – בכל עת עד למתן הכרעת דין על ידי בית המשפט, יכולה המאשימה לחזור בה מכתב האישום שהוגש, בהסכמת הנאשם, כאשר במצב דברים זה, בית המשפט יבטל את האישום וניתן יהיה להגישו מחדש רק לאחר אישור של היועץ  המשפטי לממשלה ומטעמים שיירשמו.

בפועל, לאחר שחזרה המאשימה מכתב אישום, כתב האישום לא יוגש מחדש, אלא במקרים נדירים ביותר.

בין אם כתב האישום בוטל או שזוכה הנאשם בדרך זו, הנאשם נהנה מסיום מוצלח ומהיר בעניינו וזאת ללא צורך בהכרעה של בית משפט ותוך צמצום של עינוי דין וללא ניהול הליך משפטי ממושך.

התחייבות להימנע מעבירה בעבירות אלימות ואיומים

בהתאם לסעיף 73 לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, עבירות של אלימות או איומים, לעיתים מתבצעת החזרה מאישום תוך מתן התחייבות כספית של הנאשם ו/או המתלונן להימנע מעבירה שיש בה אלימות, בתוך תקופה שבית המשפט יקבע ושלא תעלה על שנה אחת.

האם יש להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי לביטול או למחיקת כתב אישום?

כפי שראינו, ביטול או מחיקה של כתב אישום אפשריים במקרים לא מעטים, אולם מצריכים מומחיות ומיומנות רבה. פנייה אל הצוות המשפטי המקצועי והמיומן של משרד עורכי דין מנשה – רון, תסייע לכם להגיע אל התוצאה הטובה ביותר בעניינכם.

הצוות המשפטי המיומן והמנוסה של משרד עורכי הדין מנשה – רון מספק ללקוחותיו את הליווי הדרוש, על מנת לבקש לבטל או למחוק את כתב האישום, במקרים המתאימים, לטובת מיצוי כלל הזכויות של הנאשם בהליך הפלילי.

 

הוספת מאמר לאתר?

קידום אתרים בישראל קידום אתרים בישראל